Pracownicy

prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska – Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Seweryna Wysłouch – em. sam. pracownik nauki
prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz
dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn
dr hab. Marcin Rychlewski
dr Beata Przymuszała
dr Magdalena Bednarek

Nasi doktoranci:
mgr Damian Dobrodziej

mgr Dawid Nowacki
mgr Grzegorz Pertek
mgr Patryk Szaj
mgr Hanna Trubicka

 

                                                Zainteresowania badawcze członków Zakładu
konfrontacji literatury z innymi systemami semiotycznymi (jak sztuki plastyczne, teatr, film, literatura i sztuka popularna);
przekładu intersemiotycznego;
pogranicza literatury i sztuki;
dyskursów literackich i nieliterackich i ich związków wzajemnych;
różnych obiegów literatury;
kultury, literatury, polityki;
socjologii literatury, kultury i sztuki.
teorie interpretacji;
filozofia literatury;
filozofia i hermeneutyka kultury;
hermeneutyka egzystencjalna;
metodologia badań humanistycznych.

 

                                              Prestiżowe stypendia, nagrody i wyróżnienia
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymali: Bogumiła Kaniewska (1994), Monika Brzóstowicz (1996) i Michał Januszkiewicz (2000);
Stypendium Naukowe Miasta Poznania: Krzysztof Gajda (1999), Beata Przymuszała (2003);
Stypendium Fundacji UAM: Jarosław Borowiec (2010);
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Jarosław Borowiec (2011);
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Jarosław Borowiec (2011);
I Nagrodę Fundacji Konrada i Marty Górskich za pracę doktorską w 1998r. otrzymała Bogumiła Kaniewska za książkę Świat w granicach „Ja”. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej (Poznań 1997), a w 2011 – Magdalena Bednarek za pracę Małe formy narracyjne w przestrzeni genologicznej (Literatura polska 1945 – 1989).
Wyróżnienia Fundacji Górskich otrzymali: Michał Januszkiewicz za książkę Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX w. . O prozie A. Wata, S. Dygata i E. Stachury (Poznań 1998)  oraz Marcin Rychlewski za książkę Walka na słowa. Polemiki literackie lat 50. I 60. (Poznań 2004);
Wyróżnienie w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk orazFundację Stefana Batorego)otrzymała w 2005 r. Beata Przymuszała za pracę doktorską Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej (Wyd. Universitas 2006).
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz (Poznań 2009) otrzymał dr hab. Michał Januszkiewicz (2010 r.).

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.